ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
8,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
.com
66,600 تومان
1 سال
66,600 تومان
1 سال
66,600 تومان
1 سال
.net
75,900 تومان
1 سال
75,900 تومان
1 سال
75,900 تومان
1 سال
.org
79,200 تومان
1 سال
79,200 تومان
1 سال
79,200 تومان
1 سال
.biz
86,400 تومان
1 سال
86,400 تومان
1 سال
86,400 تومان
1 سال
.asia
114,100 تومان
1 سال
114,100 تومان
1 سال
114,100 تومان
1 سال
.co
196,900 تومان
1 سال
196,900 تومان
1 سال
196,900 تومان
1 سال
.info
81,400 تومان
1 سال
81,400 تومان
1 سال
81,400 تومان
1 سال
.name
75,200 تومان
1 سال
75,200 تومان
1 سال
75,200 تومان
1 سال
.us
73,600 تومان
1 سال
73,600 تومان
1 سال
73,600 تومان
1 سال
.host
712,800 تومان
1 سال
712,800 تومان
1 سال
712,800 تومان
1 سال
.life
222,100 تومان
1 سال
222,100 تومان
1 سال
222,100 تومان
1 سال
.network
142,200 تومان
1 سال
142,200 تومان
1 سال
142,200 تومان
1 سال
.news
170,800 تومان
1 سال
170,800 تومان
1 سال
170,800 تومان
1 سال
.online
284,600 تومان
1 سال
284,600 تومان
1 سال
284,600 تومان
1 سال
.site
222,100 تومان
1 سال
222,100 تومان
1 سال
222,100 تومان
1 سال
.world
222,100 تومان
1 سال
222,100 تومان
1 سال
222,100 تومان
1 سال
.me
127,300 تومان
1 سال
127,300 تومان
1 سال
127,300 تومان
1 سال
.club
62,400 تومان
1 سال
62,400 تومان
1 سال
62,400 تومان
1 سال
.group
79,800 تومان
1 سال
79,800 تومان
1 سال
79,800 تومان
1 سال
.ws
121,300 تومان
1 سال
121,300 تومان
1 سال
121,300 تومان
1 سال
.shop
147,100 تومان
1 سال
147,100 تومان
1 سال
147,100 تومان
1 سال
.in
43,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.app
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains